Το Επιχειρηματικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ.) είναι ένα σύγχρονα Οργανωμένο Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β, με ολοκληρωμένες υποδομές.

Είναι μία πρότυπη ανάπτυξη διεθνών προδιαγραφών, καθώς προσφέρει ασφάλεια και σταθερότητα κατά την κατασκευή και τη λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

  • Ιδανικός χώρος ανέγερσης εγκαταστάσεων Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών – Αποθηκών κ.α.
  • Παρέχει Σύγχρονες Υποδομές & Υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες Λειτουργίας
  • Tα Έργα Υποδομής κατασκευάστηκαν με την εγγύηση της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
  • Σε στρατηγική θέση από πλευράς προσβάσεων και εξυπηρετήσεων, μέσω αυτοκινητοδρόμων & Σιδηροδρομικής γραμμής
  • Εγκατεστημένο σε μία επίπεδη έκταση περίπου 1000 στρεμμάτων